Schema

Här finns preliminärt schema över mottagningens aktiviteter: Länk