Bra sidor och några länkar för dig som ska flytta till göteborg

ZØKs facebook sida: facebook.com/znollk/
ZØKs snapchat: znollk
Automation och mekatroniksektionens hemsida: ztek.se
Chalmers sommarmatte: matematiskavetenskaper.se
SGS studentbostäder: sgsstudentbostader.se
Chalmers studentbostäder: chalmersstudentbostader.se
Blocket bostad Göteborg: goo.gl/etc7PH
Försäkringskassan bostadsbidrag: goo.gl/Aaw53c
Skatteverket ändra folkbokföringsaddress: goo.gl/BHykgo
CSN studiebidrag: csn.se
Studentportalen: https://student.portal.chalmers.se/sv/Sidor/default.aspx